Özgüven Anaokulu ®
Alışveriş Sepetim

Drama Atölyesi

Çocuklarımıza istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılmasına katkı sunan drama çalışmalarını önemsiyoruz. Drama atölyesi çalışmalarımızla çocuklarımızın kendini özgürce ifade etmesine, hoşgörülü bir kişilik geliştirmesine, işbirliği yapabilmesine ve kendini tanımasına katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız drama yoluyla duygu ve düşüncelerini, isteklerini, tutumlarını, değerlerini, tecrübelerini, alışkanlıklarını, bilgilerini vb. göz önüne sererek, hayal güçlerini kullanarak, birbirleriyle grup içinde etkileşerek, bir şeyleri paylaşarak, gözleyerek öğreniyorlar. Çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler kalıcı olmakta ve hayata daha kolay geçirilebilmektedir. Drama etkinliklerimiz çocuklarımızı merkeze alarak çocuklarımızın öğrenme sürecinde aktifleşmesini sağlamaktadır. Aktif öğrenmenin gerçekleştirildiği drama sayesinde çocuklarımız, yaratıcı, eleştirel, çok boyutlu ve özgürce düşünebilmekte; bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor yönden gelişim göstermekte, eğlenmekte, empati kurabilmekte, bildiklerini hayata geçirebilmekte ve işbirliği yapma becerilerini geliştirebilmektedirler.