Özgüven Anaokulu ®
Alışveriş Sepetim

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ

Değer Odaklı İstihdam: İnsan kaynakları prensiplerimizde, değerlere saygı ve etik kurallar ön plandadır. Çalışanlarımızın bu değerlere bağlılığı, şirket kültürümüzü şekillendirir ve sürdürülebilir başarıyı destekler.

Gelişime Açık Yaklaşım: Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek, sürekli öğrenmeyi teşvik etmek ve yetenekleri maksimum potansiyellerine ulaştırmak amacıyla eğitim ve kariyer fırsatları sağlamak temel prensibimizdir.

Çeşitlilik ve Katılım: TRCON olarak çeşitliliği bir güç olarak görüyoruz. Farklı bakış açıları, kültürler ve yeteneklerle zenginleşen bir çalışma ortamı yaratmak, inovasyonu teşvik eder ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir iş yapma kültürünü destekler.

Adil ve Şeffaf İş İlişkileri: Şeffaflık, güven ve adil uygulamalar, insan kaynakları yönetimimizin temel taşlarıdır. Çalışanlar arasında adil bir rekabet ortamı oluşturarak, motive edici bir çalışma atmosferini destekleriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en öncelikli konularımızdandır. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanlarımızın güvenliğini maksimum seviyede tutmak temel prensiplerimizdendir.